document.write(' 栾川县应急处置潭头镇秋林村上沟组地质灾..2017-10-13'); document.write(' 栾川县全面部署2017年度地质灾害防治工作2017-06-29'); document.write(' 栾川县地质矿产局组织开展第48个地球日宣..2017-04-21'); document.write(' 栾川县召开2016年地灾防治会议2016-06-21'); document.write(' 栾川县安排部署2015年矿产资源管理及地质..2015-04-10');